Infraurakoitsijan ammattitaitoa ylläpidetään moninaisin tutkinnoin ja pätevyyksin. Sekä Jouni Äikäs että Janne Vihervuori suorittivat Väylä-viraston turvallisuuskoordinaattorikoulutuksen, joka antaa valmiudet turvallisuuskoordinaattorina toimimiseen niin työmailla kuin tie- ja vesiväylätöissä sekä rataverkolla. Lisäksi koulutus antaa valmiudet toimia onnettomuus- ja tapaturmatilanteissa.