Jokaisessa hankkeessa toimimme siten, että työmme valvojana, rakennuttajana ja projektinjohtajana tuottaa lisäarvoa hankkeelle. Tuotamme arvoa johtamalla hankkeet sovitussa aikataulussa, sovituilla kustannuksilla sekä tilaajan määrittämällä laatutasolla.

RAKENNUTTAMIS­PALVELUITAMME OVAT MUUN MUASSA

Rakennuttaminen

Vastaamme rakennushankkeen läpiviennistä alusta loppuun tilaajan asettamien laatu- ja aikataulutavoitteiden mukaisesti. Edustamme tilaajaa asiantuntemusta vaativissa vaiheissa ja valvomme hänen etuaan hankkeen jokaisessa vaiheessa. Rakennuttamistehtävät toteutetaan tilaajan tarvitsemassa laajuudessa.

Laite- ja viemäröintisuunnittelu

Palvelupakettiamme täydentää polttoainejakeluasemien laite- ja viemäröintisuunnittelu. Lisäksi huolehdimme niihin liittyvien lupien hakemisesta sekä lupiin tarvittavien ympäristösuunnitelmien laatimisesta. Lisäksi toteutamme lupiin ja suunnitelmiin tarvittavat lähtötietokartoitukset. Organisaatiomme koko on optimaalinen: pystymme palvelemaan henkilökohtaisesti ja joustavasti.

Kokonaisvaltaista palvelua: Lupahakemukset

Haemme polttoainejakeluasemarakentamiseen liittyvät luvat ja laadimme niihin vaadittavat suunnitelmat. Kysy lisää!

Työmaavalvonta

Tarjoamme infrarakentamisen valvontaa ja asiantuntijatehtäviä. Työmaan valvojana huolehdimme tilaajan puolesta siitä, että rakentaminen toteutetaan asetuksia, sopimuksia, lakia sekä hyvää rakennustapaa noudattaen.

Projektin­johto­palvelut

Vastaamme hankkeen rakennuttamistehtävien lisäksi työmaan johtovelvollisuuden täyttymisestä. Suoritamme kohteen päätoteuttajan tehtävät urakoitsijan haluamalla tavalla ja hankintasopimuksen tilaajan nimiin. Pienissä hankkeissa voimme toimia sekä valvojana että työnjohtajana tuottaaksemme tilaajalle kustannus- ja aikataulutehokkuutta.

Kustannus­asiantuntija­palvelut

Palveluihimme kuuluu kustannustiedon tuottaminen infrarakentamisen uudis-ja saneerausrakentamishankkeissa. Osaamisemme perustuu henkilöstömme monien vuosien kautta hankittuun kustannustietoisuuteen erilaisista infra-alan hankkeista.

Työnjohtaja­palvelut

Tarjoamme myös työnjohtajapalveluita hankkeissa, joissa emme toimi valvojana. Henkilöstöllämme on useiden vuosien kokemus työnjohtajana toimimisesta.

Edellä­mainituissa tehtävissä toimimme seuraavilla toimialoilla: