ST1 laajentaa polttoainejakeluverkostoaan Raisioon. Uusi asema valmistuu Ikean läheisyyteen.

Olemme toimineet sekä hankkeen laite-ja viemäröintisuunnittelijana että avustaneet rakennuttamisessa. Janne Vihervuori toimii hankkeen turvallisuuskoordinaattorina ja jakeluaseman riippumattomana laadunvalvojana.

Hankkeen haastavat pohjaolosuhteet aiheuttivat kustannuspaineita. Laadimme tilaajan kanssa useamman toteutussuunnitelman kustannusarvioineen ja näin pääsimme lopputulokseen, jossa asiakastapahtuma ja kustannukset olivat tilaajan mielestä toteutuskelpoiset.

Kustannuksia vertailtaessa 3D-suunnitelmista on apua työmäärien massoituksessa: sen avulla kustannukset on mahdollista arvioida tarkemmin. Jakeluaseman alueet, jotka sisältävät polttoainelaitteita, pohjavahvistetaan stabiloimalla. Pehmeiköllä, stabiloidulle kentälle toteutettavan jakeluaseman painumattoman tai lähes painumattoman alustan toimivuus ympäristörakenteiden toiminnan kannalta on hyvä varmistaa koko niiden teknisen toiminta-ajan.