Palvelupakettimme tarjoaa polttoainejakeluasemien laite- ja viemäröintisuunnittelua 3D-suunnitteluna. Ohjelmistotyökaluina suunnittelussa ovat SolidWorks 3D CAD, Solid Edge ja Autodesk. 3D-laitesuunnittelulla pystytään varmistamaan paremmin jakelualuestandardin vaatimusten toteutuminen, kuten minimietäisyydet. Samalla esimerkiksi kaltevuudet saadaan toteutettua suunnitelluilla säiliön korkeuksilla. Alan usean rautaisen työmaatoteutuksesta vastanneen ammattilaisen jäätyä eläkkeelle on yksityiskohtaisen suunnittelun tarve mielestämme lisääntynyt.

3D-suunnittelu mahdollistaa eri suunnittelualojen lisäämisen, kuten vaikkapa geosuunnittelusta kevennysrakenteet tai anturat. Nämä limittyvät ja liittyvät ympäristörakenteeseen (HDPE-kalvo).

Pienenä toimijana olemme aikatauluissa joustava organisaatio toteuttamaan 3D-laitesuunnitelmia. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Palvelupakettimme tarjoaa polttoainejakeluasemien laite- ja viemäröintisuunnittelua 3D-suunnitteluna. Suomen INFRA Palvelu Oy

Ylhäällä kuvassa punaisella vaahtolasikerros 500 ml paksu.

Palvelupakettimme tarjoaa polttoainejakeluasemien laite- ja viemäröintisuunnittelua 3D-suunnitteluna.

 

Palvelupakettimme tarjoaa polttoainejakeluasemien laite- ja viemäröintisuunnittelua 3D-suunnitteluna. SIP Oy Jouni Äikäs

 

Pieni organisaatiomme pystyy palvelemaan henkilökohtaisesti ja joustavasti. Palveluun kuuluu

  • laitesuunnittelu
  • vesi- ja viemäröintisuunnittelu
  • jakeluasemarakentamisessa tarvittavien lupien hakeminen
  • niihin liittyvien ympäristösuunnitelmien laadinta.

 

Teemme uuden lainsäädännön vaatimien erottimien ja näytteenottokaivojen kokonaissuunnittelua. Palveluun kuuluu

  • lähtötietojen kartoitus
  • viemäröintisuunnittelu
  • viranomaisluvat
  • urakoiden kilpailutus ja valvonta.

 

Lue lisää polttoainejakeluasemarakentamisesta täältä.

 

Mikäli haet kumppania polttoainejakeluaseman rakentamiseen, ota yhteyttä!