Öljy- ja Kaasutekniikka ry on hallituksen kokouksessaan 12.1.2021 hyväksynyt Suomen INFRA Palvelu Oy:n jäsenekseen. Öljy- ja Kaasutekniikka ry on öljy- ja kaasualan laitevalmistajien sekä palveluyritysten yhteinen yhdistys. Yhdistys toimii jäsenistön yhteistyöfoorumina sekä edistää alan laitteiden ja palveluiden teknistä kehitystä ja turvallisuutta.

Yhdistys on perustettu 1999, ja se tarjoaa keskustelufoorumin toimijoille, joiden toimiala liittyy hiilivetytuotteiden jakeluun, varastointiin ja käyttöön. Toimijat voivat olla laitteiden, järjestelmien ja kemikaalien valmistajia, maahantuojia, huolto- ja varaosatoimijoita, konsulttiyrityksiä sekä alan palveluntarjoajia.

Yhdistyksen perustaminen koettiin aikanaan tarpeelliseksi, koska laitetoimittajat ja palveluntarjoajat eivät kyenneet silloisessa tilanteessa seuraamaan alan lainsäädännön ja normituksen kehitystä riittävällä tavalla. Suomen EU-jäsenyyden myötä säädös- ja normivalmistelun volyymi oli moninkertaistunut aikaisempaan verrattuna. Laite- ja palvelutoimittajien omien teollisuusliittojen päätehtävänä ei ollut seurata öljy- ja kemikaalialan lainsäädännön ja normiston kehitystä. Lisäksi kaivattiin alan yhtiöiden ja laitetoimittajien ja palveluntuottajien välille keskustelufoorumia, jossa voisi keskustella alan ongelmakohdista, tulevaisuudesta ja sopia alalla yhteisesti noudatettavista turvallisuuteen vaikuttavista toimintaperiaatteista.